Máy đo áp suất chân không Testo 552

  • Giám sát dữ liệu đo lường thông qua Testo Smart Probes App
  • Gửi dữ liệu đo qua ứng dụng Test Pro Smart Probes
  • Cực kỳ chính xác, cực kỳ chắc chắn, cực kỳ thực tế – với báo động trực quan và màn hình có đèn nền
  • Đo áp suất và tự động tính toán nhiệt độ bay hơi của H 2 O