Máy đo áp suất chênh lệch Testo 521-2 (0~100 hPa)

  • Cảm biến áp suất chênh lệch tích hợp với độ chính xác 0,1% của fv
  • Tính toán tốc độ dòng chảy và lưu lượng thể tích qua ống pitot (tùy chọn)
  • Tính toán trung bình đa điểm và thời gian
  • 2 đầu vào đầu dò cho đầu dò áp suất và nhiệt độ bổ sung