Máy đo áp suất Testo 312-3

  • Kiểm tra tải trọng và độ kín của ống dẫn khí
  • Kiểm tra áp suất đường ống nước sử dụng không khí
  • Phạm vi đo có thể chuyển đổi với độ phân giải cao
  • Chỉ báo cảnh báo cho việc khởi động lại các giá trị giới hạn có thể điều chỉnh tự do