Máy đo áp suất tuyệt đối Testo 312-2

  • Đã kiểm tra DVGW
  • Phạm vi đo có thể chuyển đổi với độ phân giải cao
  • Chỉ báo cảnh báo cho việc khởi động lại các giá trị giới hạn có thể điều chỉnh tự do
  • In ra dữ liệu đo bằng máy in nhanh testo