Máy đo áp suất tuyệt đối Testo 511

  • Đo áp suất tuyệt đối chính xác cao, với độ chính xác ± 3 hPa
  • Thích hợp cho các phép đo độ cao khí quyển
  • Tính áp suất khí quyển
  • Có sẵn 8 đơn vị áp suất, bao gồm Pa, hPa, mbar, mmHg, mmH 2 O, inHg, inH 2 O và psi