Máy đo áp suất vi sai chính xác cao Testo 521-3 (0 đến 2,5 hPa)

  • Tính toán trung bình đa điểm và thời gian
  • Giữ chức năng đóng băng bài đọc
  • Tối thiểu và tối đa nút hiển thị cực áp
  • Hiển thị 2 dòng với hướng dẫn menu văn bản
  • Kết nối khớp nối nhanh M8 x 0,5