Máy đo áp suất Testo 512 2000HPA

  • Phạm vi đo từ 0 đến 800 inH2O (0 đến 2000 hPa)
  • Giảm xóc để tính toán giá trị trung bình trượt có thể được lập trình riêng lẻ
  • Chức năng giữ đóng băng các bài đọc
  • Min và tối đa. nút hiển thị áp lực cực đoan