Máy đo áp suất vi sai Testo 512

  • Bù đắp mật độ tích hợp
  • Giảm xóc để tính toán giá trị trung bình trượt có thể được lập trình riêng lẻ
  • Chức năng giữ đóng băng các bài đọc
  • Min và tối đa. nút hiển thị cả hai dòng chảy và áp lực cực đoan
  • Có thể chọn 8 đơn vị áp suất: kPa, hPa, Pa, mm H2O, mmHg, psi, inch H2O, inch Hg
  • Màn hình backlit lớn giúp dễ dàng xem