Máy đo áp suất vi sai Testo 526-1

  • Đo tốc độ rò rỉ (giảm áp suất mỗi lần)
  • Tính toán trung bình đa điểm và thời gian
  • Ghi lại dữ liệu đo với tốc độ đo có thể lựa chọn tự do
  • Giữ chức năng đóng băng bài đọc
  • Tối thiểu và tối đa nút hiển thị cực áp