Máy đo bức xạ điện từ Tenmars TM-91

  • Màn hình hiển thị: LCD 3 1/2 chữ số với số đọc tối đa 1999.
  • Phạm vi đo lường: 0.50µSv/h~1400µSv/h, 50µRem/h~140.0µRem/h.
  • Độ phân giải: 0.01µSv/h,1µRem/h.
  • Loại tia kiểm tra: tia Beta(B) và Gamma(y)