Máy đo chân không đa năng Testo 570

  • Cảm biến chân không bên trong
  • Khả năng ghi và in dữ liệu
  • 999 giờ dữ liệu để đánh giá thêm trên PC của bạn