Máy đo chất lượng không khí Huma-i HI-300A

  • Hỗ trợ Wi-Fi 2.4GHz (không hỗ trợ 5GHz)
  • Hỗ trợ Android và iOS
  • Tương thích với Amazon Alexa và IFTTT
  • Hiển thị thời gian thực về bụi mịn (PM10 / PM2.5 / PM1.0), carbon dioxide, VOC, nhiệt độ và độ ẩm