Máy đo cường độ ánh sáng Testo 545

  • Bài đọc cường độ ánh sáng chính xác trong lux
  • Bộ nhớ lớn lên tới 3.000 bài đọc
  • Tính trung bình có chọn lọc / thời gian