Máy đo cường độ sóng điện trường Tenmars TM-195

  • Thang đo trường điện từ : 38 mv  ~ 11 v/m
  • Thang đo tần số : 50 MHz ~ 3.5 GHz
  • Đơn vị : mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m2 , mW/m2 ,  μV/cm2
  • Độ phân giải : 0.1 mV/m , 0.1 μA/m , 0.001 μW/m2 , 0.001 μW/cm2