Máy đo đa năng Testo 435-4

  • Đánh giá chất lượng không khí tổng thể
  • Màn hình chiếu sáng
  • Giao diện dễ sử dụng