Máy đo đa năng Testo 550

  • Cung cấp hai đầu dò kẹp nhiệt độ và vỏ bảo dưỡng
  • Các biện pháp chính xác áp lực và nhiệt độ bên cao / thấp
  • Ngay lập tức hiển thị nhiệt độ bão hòa / bay hơi
  • Bao gồm khối van 2 chiều với ba kết nối
  • Cung cấp hồ sơ cho 60 chất làm lạnh thông thường
  • Tự động tính toán quá nhiệt và làm mát phụ trong thời gian thực
  • Thực hiện kiểm tra độ kín bù nhiệt độ
  • Màn hình lớn