Máy đo điện áp Testo 750-2

  • Chức năng kiểm tra GFCI
  • Kiểm tra điện áp đầu dò đơn
  • Bằng sáng chế chỉ thị thanh điện áp LED có thể xem được
  • Kiểm tra trình tự pha để xác định vòng quay động cơ và phát hiện phân cực cho các phép đo VDC