Máy đo điện áp Testo 750-3

  • Chức năng kiểm tra GFCI
  • LCD 3 chữ số hiển thị các phép đo điện áp thực tế
  • Bằng sáng chế chỉ thị thanh điện áp LED có thể xem được
  • Đèn pin tích hợp để thử nghiệm ở những nơi tối