Máy đo điện trở cách điện Fluke 1587 FC

  • Kiểm tra tỷ lệ thời gian PI / DAR (chỉ 1587 FC)
  • Ngăn mạch 1 chiều có điện áp >30V
  • Bộ lọc thông thấp VFD cho các phép đo ổ đĩa động cơ chính xác (chỉ 1587 FC)
  • Tự động xả điện áp để bảo vệ người dùng thêm
  • Đo điện trở cách điện (1587 FC: 0,01 MΩ đến 2 GΩ) (1577: 0,1 MΩ đến 600 MΩ)
  • Đo điện áp cách điện (1587 FC: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V), (1577: 500 V, 1000 V) cho nhiều ứng dụng