Ampe kìm đo điện trở đất PROVA-5601

  • Đo điện trở đất không tiếp xúc
  • Không cần điện cực phụ
  • Đo điện trở đất: 0,025 – 1500Ω
  • Rò rỉ hiện tại: 0,3mA – 30A