Máy đo điện trở đất TES-1605

  • Dòng thử nghiệm tối đa 10 Ampe (60m ).
  • Độ phân giải tốt nhất 1 LΩ.
  • Độ chính xác tốt nhất 0,25%.
  • Đo lường bốn thiết bị đầu cuối Kelvin.
  • Hướng dẫn sử dụng hoặc tự động.