Máy đo điện trở đất TES-1700

  • Có khả năng đo điện áp đất.
  • Giữ dữ liệu, chức năng MAX / MIN.
  • Chức năng tự động tắt nguồn