Máy đo điện tử TES-92

  • Dải tần từ 50 MHz đến 3,5GHz.
  • Các phép đo đẳng hướng 3 trục của EMF.
  • Phép đo không định hướng (đẳng hướng) với
  • Đầu dò đo ba kênh.
  • Dải động cao.
  • Cấu hình ngưỡng báo động và chức năng bộ nhớ.
  • Dễ dàng và an toàn để sử dụng.