Máy đo điện từ trường Tenmars TM-190

  • Đo từ trường: 20/200/2000mG, 2/20/200μT.
  • Đo điện trường: 50V/m to 2000V/m.
  • Đo RF: 50MHz to 3.5GHz .
  • Tốc độ mẫu: 6 giây mỗi lần.