Máy đo điện từ trường Tenmars TM-191

  • Dải đo : 200/2000 mG,20/200μT.
  • Độ phân giải :  0.1/1 mG hay 0.01/0.1 μT
  • Độ chính xác : (2.5%+6dgt) tại 50Hz/60Hz
  • Tần số đáp ứng : 30 Hz – 300 Hz