Máy đo điện từ trường Tenmars TM-192

  • Hiển thị: màn hình LCD, giá trị đo tối đa 1999.
  • Phạm vi đơn vị đo: 200/2000 mG,20/200µT.
  • Đơn vị đo: 0.1/1 mG hay 0.01/0.1 µT.
  • Tần số sóng điện từ: 30Hz – 300Hz.
  • Bộ cảm ứng : trục đơn.