Máy đo điện từ trường Tenmars TM-194

  • Hiển thị: LCD 3-3/4 chữ số, đọc tối đa 3999.
  • Độ phân giải: 0,001mW / cm2.
  • Đáp ứng tần số: 50 MHz đến 3,5 GHz.
  • Cảm biến: Trục đơn.
  • Độ chính xác: ± 2 dB tại 2,45 GHz ± 50 MHz.
  • Quá tải: Màn hình LCD hiển thị “OL”.