Máy đo điện từ trường TES-1390

  • Hiển thị micro Tesla & milli Gauss trong cùng một máy kiểm tra.
  • Giữ dữ liệu, chức năng giữ đỉnh
  • Phạm vi đo 200mGauss, 2000mGauss