Máy đo độ ẩm nhiệt độ Fluke 971

  • Dải đo nhiệt độ từ -20 °C đến 60 °C (-4°F đến 140 °F)
  • Độ ẩm tương đối từ 5 % đến 95 %
  • Lưu giữ dữ liệu tối thiểu/tối đa/trung bình
  • Chỉ báo pin yếu
  • Màn hình LCD hiển thị 2 dòng
  • Có đèn nền đọc rõ trong bóng tối
  • Dữ liệu hiển thị độ ẩm và nhiệt độ