Máy đo độ ẩm nhiệt độ TES-1160 / TES-1161

  • Chức năng báo động đầu ra.
  • Chức năng tự động tắt nguồn.
  • Chức năng giữ dữ liệu.
  • Chức năng điều khiển đèn nền LCD.
  • Bộ nhớ dữ liệu thủ công và chức năng đọc.
  • Chức năng ghi dữ liệu tự động.
  • Giao diện USB.