Máy đo độ ẩm nhiệt độ TES-1162

  • Độ ẩm tuyệt đối, tỷ lệ trộn và đọc Enthalpy
  • Áp suất hơi nước và áp suất bão hòa nước
  • Xu hướng áp lực và xu hướng đọc (P3h)
  • Chỉ số nhiệt và đọc Humidex