Máy đo độ ẩm nhiệt độ TES-1260

  • Màn hình LCD kép.
  • Đọc điểm sương.
  • Đọc bóng đèn ướt.
  • MAX / MIN với Dấu thời gian.
  • Chức năng giữ dữ liệu.
  • ° C / ° F Có thể chuyển đổi.
  • Bộ nhớ DATA và chức năng đọc.
    (99 bài đọc từ màn hình LCD)
  • Tự động tắt nguồn.