Máy đo độ ẩm nhiệt độ TES-1364 / TES-1365

  • Đầu dò cảm biến có thể tháo rời.
  • Màn hình LCD kép với chỉ báo Bargraph.
  • Đọc điểm sương.
  • Đọc bóng đèn ướt.
  • MAX / MIN với Dấu thời gian.
  • Giữ dữ liệu và chức năng tương đối.
  • Khả năng ghi dữ liệu 15.000 đọc kép. (% Rh & nhiệt độ). (TES-1365)