Máy đo độ ẩm vật liệu Testo 606-1

  • Đo độ ẩm chính xác trong gỗ / xi măng, vv
  • Đường cong đặc trưng cho gỗ / vật liệu xây dựng
  • Chức năng giữ: đóng băng lần đọc cuối để sử dụng thuận tiện
  • Màn hình có đèn nền để sử dụng trong mọi điều kiện ánh sáng