Máy đo độ ẩm Testo 635-1

  • Có thể gắn hai đầu dò bổ trợ và 3 đầu dò vô tuyến
  • Tính khoảng cách điểm sương và điểm sương
  • Hiển thị tối thiểu, tối đa. và giá trị trung bình