Máy đo ánh sáng TES-133

  • Tự động dao động từ 0,05 đến 7000 lumens.
  • Phản ứng chính xác và tức thì.
  • Chức năng giữ dữ liệu.
  • Chức năng giữ dữ liệu tự động.
  • Bộ nhớ dữ liệu và chức năng đọc.