Máy đo nhiệt đô, độ PH TES-1380K

  • Độ phân giải 0,001 pH.
  • Tự động / Hướng dẫn hiệu chỉnh pH & Nhiệt độ.
  • Bù nhiệt độ tự động / bằng tay.
  • Tự động nhận dạng các giải pháp đệm.
  • Một thử nghiệm một lần và thử nghiệm liên tục.