Máy đo độ dẫn, độ PH TES-1381K

  • Hiển thị kép với nhiệt độ Đồng thời.
  • Dễ dàng và nhanh chóng để hoạt động.
  • Lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng nước.
  • Hằng số ô có sẵn là K = 0,1, K = 1,0 và K = 10.
  • 99 bộ nhớ dữ liệu và chức năng đọc.
  • 2250 thiết lập khả năng ghi dữ liệu tự động.