Máy đo độ ồn Tenmars ST-107

  • Chế độ phản hồi: Fast, Slow, Impulse.
  • Phạm vi tần số: 31.5Hz ~8KHz.
  • Phạm vi đo: 30dB~130dB.
  • Thang đo động: 100dB.
  • Loại tần số: A/C/Z.
  • Bộ nhớ: 37.000 records.