Máy đo độ ồn Tenmars ST-120

  • Mức độ âm thanh đầu ra: tại 94dB và 114dB.
  • Tần số: 1kHz ± 1%, Class1, A
  • Mức độ áp lực âm thanh :. tại 94dB và 114dB
  • Độ chính xác: ± 0.3dB 94, 114 ± 0.5dB