Máy đo độ ồn TES-1357

  • Độ phân giải 0,1dB
  • Phạm vi từ 30 đến 130dB
  • Đặc tính động nhanh / chậm