Máy đo độ ồn TES-1358E

  • Phân tích thời gian thực 1/1-Octave và 1/3-Octave.
  • Đo lường có thể được bắt đầu bằng kích hoạt bên trong hoặc bên ngoài.
  • Đầu ra so sánh để kích hoạt các thiết bị bên ngoài.
  • Màn hình màu LCD có độ tương phản siêu cao