Máy đo độ ồn TES-52A

  • Độ phân giải 0,1dB
  • Dải động 60dB
  • Phạm vi đo 30 đến 130dB
  • Tần số A & C
  • Trọng số thời gian nhanh / chậm
  • Mức âm thanh tối đa / tối thiểu / đỉnh theo thời gian
  • Bộ nhớ dữ liệu thủ công và đọc