Máy đo độ ồn Testo 815

  • Dễ dàng hiệu chỉnh và điều chỉnh với tuốc nơ vít điều chỉnh. Bộ hiệu chỉnh mức âm thanh tùy chọn (phụ kiện, có sẵn riêng)
  • Lưu trữ giá trị tối đa và tối thiểu
  • Chức năng tăng thời gian đo nhanh, chậm
  • Chân máy tích hợp ổ cắm (1/4 inch)