Máy đo độ ồn Testo 816-1

  • Đo độ ồn chính xác theo tiêu chuẩn IEC 61672-1 Class 2 và ANSI S1.4 Loại 2
  • Lý tưởng cho kiểm tra sức khỏe và an toàn và kiểm soát nhập viện
  • Bộ nhớ tích hợp cho tối đa 31 000 bài đọc: có thể đo lường dài hạn
  • Phần mềm PC để phân tích dữ liệu và cáp USB để truyền dữ liệu