Máy đo độ PH TES-1386

  • Kiểm tra chất lượng nước
  • Nước máy
  • Thực phẩm và nước giải khát
  • Kiểm tra chất lượng nước liên quan khác
  • Tự động dao động từ 0 đến 1000 NTU