Máy đo độ PH TES-1387

  • Màn hình LCD lớn và chức năng đèn nền
  • Hiệu chuẩn bốn điểm cho độ chính xác toàn dải
  • Tối đa / tối thiểu, báo động và chức năng tương đối
  • Bộ nhớ dữ liệu thủ công và chức năng đọc
  • Chức năng ghi dữ liệu tự động
  • Giao diện USB