Máy đo độ PH Testo 206-pH3

  • Đầu dò pH bên ngoài có thể được kết nối – để sử dụng linh hoạt
  • Tự động nhận giá trị cuối cùng
  • Mạnh mẽ và không thấm nước nhờ TopSafe (IP68)
  • Đánh giá nhiệt độ tự động (nếu đầu dò có cảm biến nhiệt độ được kết nối)