Máy đo độ rung Tenmars ST-140

  • Đo gia tốc: 0.5~199.9m/s2.
  • Đo vận tốc: 0.5~199.9mm/s.
  • Đo độ lệch: 0.005~1.999mm.
  • .Độ chính xác: ± (5% giá trị đọc ±5 digits),ref. 79.4/158Hz.