Máy đo độ rung TES-3100

  • Đo gia tốc, Vận tốc và chuyển vị
  • Đo PP RMS, EQ PEAK và EQ
  • Phạm vi đo rung động rộng bằng cách sử dụng độ nhạy khác nhau của gia tốc kế
  • Chức năng ghi tối đa / tối thiểu
  • Đầu ra tai nghe để phát hiện tiếng ồn trong linh kiện máy
  • Bộ nhớ thủ công lưu trữ tới 99 dữ liệu